Gezien de huidige klimaatcrisis moeten ieder van ons  en moet elk bedrijf onmiddellijk handelen. Bij Volvic hebben wij onze evolutie naar duurzaamheid versneld door resoluut te kiezen voor: hernieuwbare energie, verpakkingen met een geringe milieu-impact, vermindering van afval en samenwerkingen  met onafhankelijk partners. Wij willen actief bijdragen aan vde bescherming van het milieu en de samenleving.

Volvic is door de onafhankelijke organisatie Carbon Trust gecertificeerd als 'CO2-neutraal merk'.
Carbon Trust is een adviesbureau voor duurzame ontwikkeling. Het groupeert onafhankelijke ingenieurs en experten met industriële en/ of klimaat achtergrond. Met als missie de bevordering van een duurzame en koolstofarme economie. Carbon Trust certificeert de organisaties aan de hand van de PAS (Publicly Available Specification) 2060 — een internationaal erkende certificeringsnorm met eisen om de koolstofneutraliteit aan te tonen. De PAS 2060-norm beantwoordt aan het streven naar een gemeenschappelijke, coherente aanpak die alle entiteiten de mogelijkheid geeft om koolstofneutraliteit te bereiken en te bewijzen. Deze specificatie spoort ondernemingen aan om strategieën in te voeren voor een reële verlaging en beperking van hun CO2-uitstoot. Bij Volvic hebben wij niet alleen de CO2-uitstoot verlaagd: wij compenseren ook de resterende uitstoot in het kader van onze samenwerking met de projectontwikkelaar South Pole.

Wat doet Volvic concreet om zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen?

Wij hebben onze CO2-uitstoot berekend voor de volledige levenscyclus van onze producten, van de grondstoffen tot aan het levenseinde. Zo konden wij drie belangrijke actiedomeinen identificeren:

Verpakkingen en grondstoffen

We hebben het gewicht van onze flessen verlaagd – en dus ook de koolstofuitstoot van hun transport. Een voorbeeld: voor onze PET-fles van 1,5 l natuurlijk mineraalwater Volvic gebruiken wij nu 30% minder grondstoffen dan 20 jaar geleden.

In de voorbije 10 jaar  hebben wij de proportie rPET (gerecycled PET) in onze verpakkingen continu verhoogd. Een van 100% rPET gemaakte fles veroorzaakt minder CO2-uitstoot dan een fles van nieuw PET. Vandaag zijn de PET-verpakkingen van het grootste deel van onze gamma's Volvic gemaakt van 100% gerecycled materiaal, met uitzondering van de dop en het etiket (maar daar werken we aan). Hier kun je meer lezen over rPET en onze verpakkingen.

Energie

Al meer dan tien jaar zetten wij ons in voor het klimaat, met name door ons energieverbruik en dus ook onze CO2 uitstoot te verlagen. Sinds 2007 is ons energieverbruik met 23% gedaald, onder meer dankzij onze investering in energie-efficiëntere machines.
Bovendien werkt de bottelarij van het Volvic natuurlijk mineraalwater sinds begin 2020 met 100% hernieuwbare energie. We gebruiken voornamelijk twee soorten hernieuwbare energie: waterkracht en biogas.
Sinds 2008 heeft de bottelarij van Volvic ook de ISO 14001-certificering — de door onafhankelijke organismen gecontroleerde internationale milieunorm. De ISO 14001-norm is sinds 1996 wereldwijd erkend en bestrijkt alle aspecten van de verbetering van de milieuprestaties. Hij bepaalt de kenmerken van een efficiënt en ecologisch bedrijfsbeheer: planning uitvoering, onderhoud, controle en continue verbetering.

South Pole

Omdat wij ons natuurlijk mineraalwater bottelen en Volvic tot bij jou brengen, zullen wij er nooit volledig in slagen onze koolstofvoetafdruk te elimineren. Daarom steunen wij in samenwerking met projectontwikkelaar South Pole de duurzame bescherming van 2 miljard vierkante meter natuurlijke ecosystemen in Peru, de Democratische Republiek Congo en Oeganda om CO2 aan de atmosfeer te onttrekken en op die manier onze resterende uitstoot te compenseren. Deze natuurlijke ecosystemen bestaan uit bossen,  waterscheidingsbekken en zones met een kostbare biodiversiteit of een aantal lokale gemeenschappen. DEze ecosystemen en dan vooral de bossen en veengebieden absorberen CO2 en houden het vast, zodat ze onze resterende uitstoot kunnen compenseren.

BESCHERMING VAN HET WOUD VAN ISANGI — DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

Bescherming van de vochtige tropische wouden van het Congobekken en verrijking van de gemeenschappen:

Het project Isangi lbevindt zich op de samenvloeiing van de Congostroom en de rivier de Lomami, in het noorden van de Democratische Republiek Congo. Met een oppervlakte van 187.571 ha (1.875.710 000 m²) is dit een vochtigste tropische wouden met een zeer rijke biodiversiteit. Maar het wordt met ontbossing bedreigd. De bomen nemen CO2 op uit de lucht en bewaren koolstof (C) in hun ondergrondse wortels, hun stam en takken. Ze houden dus koolstof vast en spelen daarmee een vitale rol voor de atmosfeer. Wanneer bomen worden omgehakt, komt hun koolstof vrij, met blijvende gevolgen voor de biodiversiteit van het ecosysteem. Maar ontbossing is vaak een gevolg van de armoede van de plaatselijke bevolking. Daarom heeft het project tot doel de plaatselijke armoede te bestrijden door duurzame economische opportuniteiten te steunen en educatieve initiatieven te ontwikkelen. Op die manier krijgen afgelegen gemeenschappen in één van de armste landen ter wereld een betere toekomst.

Het project in cijfers:

Het project in cijfers:

 • 187.571 ha (1.875.710.000 m²) beschermde bossen. Hoe? Door de dichte vegetatie te beschermen tegen ontbossing door middel van verbranden of omhakken waarmee veel gemeenschappen trachten te overleven. Het project verschaft de gemeenschappen die van het bos afhankelijk zijn alternatieve bestaansmiddelen, met name door workshops, opleidingen en openbare bijeenkomsten te organiseren.
 • Vrijwaring van de habitat: in de zone van het project zijn niet minder dan 14 verschillende soorten primaten, 11% van alle vogelsoorten van de planeet en 700 soorten inheemse bomen geïnventariseerd.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT:

Het project verbetert de voedselveiligheid.
Er zijn 35 nieuwe vijvers voor de kweek van tilapia aangelegd en er worden allerlei voedingsgewassen verbouwd, zoals ananas en cacaobomen. De tilapia is op wereldschaal een van de populairste vissen voor de piscicultuur. Hij vermenigvuldigt zich gemakkelijk, stelt weinig eisen aan zijn omgeving en is tevreden met een plantaardige voeding. Men kan hem dus gemakkelijk in visvijvers kweken. 
Er worden meer dan 24 workshops over sanering, onderwijs, afvalbeheer, herstel van de biodiversiteit en apicultuur georganiseerd.
Er zijn meer dan 397 banen gecreeërd, waaronder 10 banen voor leerkrachten, 40 banen in de bosbouw, 1 baan als verpleegkundige en 12 banen in de sector van de microfinanciering.
Elk jaar wordt gemiddeld 324.000 ton CO2 opgevangen.
Hier kun je er meer over lezen.

BESCHERMING VAN DE ALTO-HUAYABAMBA — PERU

Bescherming van twee wereldwijd erkende ecosystemen met een uitzonderlijk rijke biodiversiteit.

Dit grootschalige project mikt op de bescherming van twee ecosystemen – de paramos van de centrale Cordillera en de Yungas, een Peruviaans bergwoud – door middel van een reeks duurzame initiatieven met een lange termijn positieve impact. De projectsite werd vroeger sterk door ontbossing bedreigd, maar is nu een strategisch knooppunt tussen verscheidene nationale parken en beschermingsgangen. Hij vrijwaart de habitat van veel bedreigde diersoorten, waaronder de met uitsterven bedreigde geelstaartwolaap. Dit project voor de bescherming van de natuur van de Alto-Huayabamba houdt rekening met de 40 gezinnen die in de streek wonen. Het garandeert hen een participatieve benadering, wat mogelijkheden creëert om de lokale bestaansmiddelen te verbeteren.

Het project in cijfers:

Het project in cijfers:

 • 53.410 ha (534.100.000 m²) gronden worden door het project beschermd.
 • De habitat van 210 soorten wordt beschermd – waaronder de geelstaartwolaap (Oreonax flavicauda), een bedreigde soort.
 • De inkomsten van gezinnen met schaarse bestaansmiddelen worden gediversifieerd, bijvoorbeeld dankzij de productie van quinoa en honing.
 • Maatschappelijke impact: 24 gezinnen hebben betere keukens ontvangen, 37 mensen zijn opgeleid in het kader van workshops voor het herstel van de ecosystemen en de monitoring van de biodiversiteit, er zijn 8 banen geschapen, waarvan  5 voltijds.
 • Elk jaar wordt gemiddeld 52.000 ton CO2 opgevangen.
 • Meer informatie vind je hier.

BOSRESERVAAT KIKONDA — OEGANDA

Een voorbeeld van duurzame ontwikkeling in het hart van Oost-Afrika.

Dit project bestrijkt meer dan 120.000.000 m² woud in het hart van Oost-Afrika. Er zijn meer dan een miljoen bomen aangeplant (bananenplanten, pijnbomen en eucalyptus), begeleid door een professioneel landbouwsysteem. 20% van het land is voorbehouden voor de bescherming van de vochtige gebieden langs de rivieren. Naast deze centrale activiteit worden grote inspanningen geleverd om de scholen van de streek te steunen, analfabetisme te bestrijden, de lokale bevolking op te leiden en de ecosystemen te herstellen.

Het project in cijfers:

Het project in cijfers:

 • 120.000.000 m² oppervlakte wordt gevrijwaard.
 • Meer dan 1.000.000 bomen zijn geplant om de natuurlijke habitat te herstellen.
 • 300 gezinnen hebben een opleiding in duurzaam bosbeheer ontvangen.
 • Er zijn 800 banen gecreërd om de plaatselijke bevolking stabiele en regelmatige inkomsten te bezorgen.
 • Tijdens de volledige duur van het project zal 1,8 miljoen ton CO2 worden opgeslagen.